تماس با ما

تماس با مرکز یادگیری الکترونیکی و مدیریت دانش دانشگاه تهران

نشانی: تهران- بلوار کشاورز- خیابان ۱۶ آذر- ضلع شمالی دانشگاه تهران- خیابان پورسینا- پلاک ۱۵

تلفن: ۷-۸۸۹۸۱۸۷۶ (۰۲۱)

کد پستی: ۲۵۱۷۳-۱۴۱۷۶

راهنمای تلفن واحدها

 تماس با کارشناسان امور مجازی دانشکده ها و پردیس‌ها

 تماس با میز خدمت و ثبت درخواست