نحوه پذیرش و ثبت نام

نحوه پذیرش دانشجو

در حال حاضر این دوره ها در مقطع کارشناسی ارشد ارائه می شوند که بر اساس بخشنامه دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری به شماره 40622 مورخ 1393/03/11، پذیرش دانشجو از سال 94- 93 به بعد توسط سازمان سنجش آموزش کشور و به صورت متمرکز برای کلیه دانشگاه های متقاضی صورت می گیرد. لذا متقاضیان ورود به  دوره های تحصیلی مجازی دانشگاه تهران می توانند، مطابق اطلاعیه های مندرج در سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org و آزمون سراسری دوره های تحصیلی کارشناسی ارشد، اقدام به ثبت نام نمایند .