ماموریت و رسالت مرکزآموزش‌هاي الكترونيكي دانشگاه تهران(Mission)

 

این مرکز در راستای حرکت به سوی چشم انداز خود برنامه های زیر   را  دنبال می کند :

·         کسب جایگاه برترین دانشگاه کشور در برگزاری دوره‌های مجازی دانشگاهی و مهارتی

·         توسعه کمی و کیفی رشته‌های تحصیلی مجازی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا

·         افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در این رشته‌ها با همکاری پردیس‌ها و دانشکده‌های دانشگاه تهران

·         برگزاری دوره‌های مجازی مشترک بین المللی

·         توسعه فرهنگ استفاده از IT در بین اساتید دانشگاه تهران با ارائه خدمات و امکانات سامانه آموزش الکترونیکی در سطح دوره های حضوری در قالب طرح دوره های تلفیقی

·         تولید محتوای الکترونیکی مطلوب و برگزاری برخی دروس پرمخاطب دوره های حضوری بصورت کاملا الکترونیکی در قالب طرح دوره های فراگیر

·         بستر سازی فرهنگی، فنی و تخصصی در راستای تبیین، ترویج و تحقق تفکر آموزش الکترونیکی در دانشگاه تهران

·         تاکید بر انجام مطالعات و پژوهش های تخصصی و کاربردی به عنوان زیربنای فعالیت های مرکز

·         ارزیابی مستمر و تضمین کیفیت مداوم  برنامه ها و خدمات

·         طراحی فعالیت های پژوهشی، مطالعات تطبیقی و بهره مندی از الگوهای موفق در دانشگاههای پیشرو در حوزه آموزش الکترونیکی

·         برگزاری کارگاه های دانش افزایی مستمر به منظور آشنایی استادان دانشگاه تهران با فرهنگ، ابعاد و امکانات وسیع آموزش های الکترونیکی

تاریخچه تشکیل و شروع فعالیت آموزش های الکترونیکی در دانشگاه تهران
سیر تکاملی مرکز آموزش‌ های الکترونیکی دانشگاه تهران
چشم انداز مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه تهران (Vision) 

ساختار سازمانی مرکز آموزش‌ های الکترونیکی دانشگاه تهران

دورنمای حوزه فعالیت و خدمات مرکز