چشم انداز مركز آموزش‌هاي الكترونيكي دانشگاه تهران

  چشم انداز مركز آموزش‌هاي الكترونيكي هم‌سو با اهداف بلند مدت دانشگاه تهران و با بهره‌گيري از پتانسیل های علمی ، دانش و تجربه عظيم اساتيد دانشگاه و کارشناسان کوشای خود و با عنایت به اسناد بالادستی از جمله چشم انداز  ایران ، نقشه جامع علمی کشور ،برنامه ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور و سند چشم انداز دانشگاه تهران در افق 1404.حرکت به سوی تحقق شبکه یادگیری  دانشگاه تهران است .

 
سير تكاملي مركز آموزش‌ هاي الكترونيكي دانشگاه تهران
تاریخچه تشکیل و شروع فعالیت آموزش های الکترونیکی در دانشگاه تهران
ماموریت و رسالت مرکزآموزش‌هاي الكترونيكي دانشگاه تهران(Mission)

ساختار سازمانی مرکز آموزش‌ هاي الكترونيكي دانشگاه تهران

دورنمای حوزه فعالیت و خدمات مرکز