تاریخچه تشکیل و شروع فعالیت آموزش های الکترونیکی در دانشگاه تهران

 دانشگاه تهران با سابقه ای نزدیک به یک قرن (تاسیس: 1307)، همواره در عرصه آموزش عالی کشور پیشگام بوده و گام‌های مهم و تعیین کننده‌ای برداشته است. در این راستا بهره‌گیری از ابزارها و روش‌های نوین، با هدف توسعه دامنه و ارتقا کیفیت آموزش در سطوح عالی آن، برای مسئولین این دانشگاه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و می‌باشد. دانشگاه تهران   به عنوان اولین دانشگاه جامع کشور در سال 1380با تصویب هیئت امنا نسبت به ایجاد حوزه‌ای مستقل برای فعالیت در زمینه آموزش الکترونیکی اقدام نمود و یک‌سال پس از آن مرکز آموزش‌های الکترونیکی، رسماً کار خود را آغاز نمود .

با توجه به ضرورت گسترش کمی و کیفی آموزش الکترونیکی در دانشگاه تهران، این مرکز با بهره‌گیری از آخرین دستاوردهای فناوری اطلاعات و با هدف پذیرش دانشجو در قالب دوره‌های الکترونیکی، در بهمن ماه سال 1380 زیر نظر ریاست دانشگاه و شورای سیاست‌گذاری فناوری اطلاعات شروع به فعالیت نمود. اهداف اولیه تاسیس این مرکز به شرح زیر می باشند:

·         تحول در شیوه های آموزش دانشگاهی و دوره‌های تحصیلی و کاربردی به شیوه الکترونیکی

·         انجام بخشی از رسالت دانشگاه تهران در تربیت نیروی انسانی متخصص کشور

·         استفاده گسترده از فناوری های نوین در آموزش  با توجه به نیازهای جامعه، ‌صنعت و سازمان‌ها به آموزش منعطف و در دسترس

·         افزایش و گسترش کمی و کیفی دسترسی به آموزش عالی

·         همکاری و تعامل با دانشگاه‌های معتبر خارجی

·         ارائه مدل آموزش الکترونیکی دانشگاه تهران با استانداردهای مربوطه در تدوین، ‌تولید، ‌ارائه و ارزیابی آموزش نوین

·         ترویج فرهنگ کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرایندهای آموزشی و پژوهشی دانشگاه تهران

سیر تکاملی مرکز آموزش‌ های الکترونیکی دانشگاه تهران

 چشم انداز مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه تهران (Vision) 

ماموریت و رسالت مرکزآموزش‌های الکترونیکی دانشگاه تهران(Mission)

ساختار سازمانی مرکز آموزش‌ های الکترونیکی دانشگاه تهران

دورنمای حوزه فعالیت و خدمات مرکز