دورنمای حوزه فعالیت و خدمات مرکز

 •          ایجاد جریان بهره برداری از فناوری اطلاعات در همه فعالیتها

o       مخصوصا آموزش، پژوهش و تربیت

 •          متولی محتوای الکترونیکی دانشگاه تهران (غیر از مواردی که متولی وجود دارد)
 •          تبدیل جایگاه مرکز از پشتیبان به راهبر

o       یعنی یادگیری الکترونیکی Core business function باشد و نه Support business function

 •          تبدیل جریان آموزش الکترونیکی از صرف ویدیو کنفرانس به یادگیری دانشجو محور (تولید محتوا و استاندارد آموزش)
 •          ارتقاء کیفیت یادگیری و آموزش
 •          رویکرد فعال برای برگزاری دوره های تخصصی و مهارتی آزاد و برگزاری دوره های مجازی کاربردی و مهارتی کوتاه مدت (ویژه سازمان ها و موسسات )
 •          ارائه دوره های تحصیلی الکترونیکی در مقطع کارشناسی ارشد، دکتری و بلکه کارشناسی
 •          بهره برداری همه کلاسهای دانشگاه از مزایای یادگیری تلفیقی (Blended) 
 •          ارائه دروس پر مخاطب دوره های حضوری دانشگاه تهران به شیوه کاملا الکترونیکی (دوره فراگیر)
 •          تولید محتوای الکترونیکی قابل استفاده در سطح دانشگاه تهران و کشور
 •          برگزاری وبینارهای تخصصی و پشتیبانی از جلسات به صورت پخش زنده الکترونیکی
 •          راهبری شبکه اجتماعی دانشگاه تهران
 • در یک عبارت: شبکه یادگیری دانشگاه تهران

 

تاریخچه تشکیل و شروع فعالیت آموزش های الکترونیکی در دانشگاه تهران

سیر تکاملی مرکز آموزش‌ های الکترونیکی دانشگاه تهران

چشم انداز مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه تهران (Vision) 

ماموریت و رسالت مرکزآموزش‌های الکترونیکی دانشگاه تهران(Mission)

ساختار سازمانی مرکز آموزش‌ های الکترونیکی دانشگاه تهران