نكاتي در خصوص محتواي الكترونيكي توليد شده

 

اين دروس پس از تاييد آموزش كل دانشگاه تهران و با همكاري دانشكده علوم مهندسي از دانشكده هاي پرديس فني دانشگاه تهران و با همكاري نيروي متخصص مركز آموزش هاي الكترونيكي توليد شده اند.

در توليد دروس علاوه بر انتخاب اساتيد مجرب و متبحر هر درس جهت حفظ كيفيت علمي و آموزشي دوره, تاكيد زيادي نيز بر حفظ كيفيت صوت و تصوير مدرس بوده است.

از همين رو تمامي دروس در محيط استوديو و با بهره گيري از امكانات آن توليد شده اند.

در تدوين دروس همواره سعي در حفظ كيفيت مطلوب در كنار حجم مناسب بوده است.

اساتيد تدوينگر اين دروس عبارتند از:

دكتر دارا معظمي استاد درس معادلات ديفرانسيل

دكتر سيدمحمود طاهري استاد درس آمار و احتمالات

دكتر محمود شعبانخواه استاد درس رياضي 1