به استحضار میرساند پرسشنامه حاضر، حاصل بررسیهای پژوهشگر برای انجام تحقیقی با عنوان «الگویی برای یادگیری الکترونیکی در مؤسسات آموزش عالی کشور" است و هدف از تکمیل آن گردآوری اطلاعات برای بررسی اثر عوامل بر یادگیری الکترونیکی و بهبود آن در مؤسسات آموزش عالی کشور میباشد...


با سلام و احترام، به استحضار میرساند پرسشنامه حاضر، حاصل بررسیهای پژوهشگر برای انجام تحقیقی با عنوان «الگویی برای یادگیری الکترونیکی در مؤسسات آموزش عالی کشور" است و هدف از تکمیل آن گردآوری اطلاعات برای بررسی اثر عوامل بر یادگیری الکترونیکی و بهبود آن در مؤسسات آموزش عالی کشور میباشد.
بی تردید همکاری و مشارکت جنابعالی با ارائه پاسخهای دقیق، پربارتر شدن نتایج تحقیق را به دنبال خواهد داشت.
مایه امتنان خواهد بود با اختصاص وقت گرانبهای خود برای تکمیل پرسشنامه، پژوهشگر را در دستیابی به اطلاعات با ارزشی که ناشی از تجربه، دانش و دقت نظر شما است، یاری فرمایید.
این پرسشنامه بی نام است و اطلاعات آن صرفاً در اجرای پژوهش مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
(تعداد کل سوالات 57 )
پیشاپیش از همکاری جنابعالی سپاسگزاری می نمایم. جهت تکمیل فرم بر روی این قسمت کلیک نمایید.


آخرین خبرها

ساعت تشکیل کلاس مباحث ویژه

ساعت تشکیل کلاس مباحث ویژه

ساعت تشکیل کلاس فوق العاده درس سمینار(حل تمرین)

ساعت تشکیل کلاس فوق العاده درس سمینار(حل تمرین)

نمایش 1 - 4 از 13 نتیجه
آیتم در هر صفحه 4
از 4