بدین وسیله به اطلاع می رساند به دلیل ارتقاء و به روزرسانی زیرساخت و سامانه ها، دسترسی به پرتال و سامانه های مرکز از تاریخ 4 بهمن ماه لغایت 10 بهمن ماه ناپایدار خواهد بود.

بدین وسیله به اطلاع می رساند به دلیل ارتقاء و به روزرسانی زیرساخت و سامانه ها، دسترسی به پرتال و سامانه های مرکز از تاریخ 4 بهمن ماه لغایت 10 بهمن ماه ناپایدار خواهد بود.


آخرین خبرها

ساعت تشکیل کلاس مباحث ویژه

ساعت تشکیل کلاس مباحث ویژه

ساعت تشکیل کلاس فوق العاده درس سمینار(حل تمرین)

ساعت تشکیل کلاس فوق العاده درس سمینار(حل تمرین)

نمایش 1 - 4 از 13 نتیجه
آیتم در هر صفحه 4
از 4