آدرس : خیابان انقلاب، خیابان قدس، خیابان پورسینا، پلاک 15

 

 

شماره تماس 02188981871 الی 77 داخلی های 1512و 1514

پست الکترونیکی : int.utec@ut.ac.ir