نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

عقد تفاهم نامه همکاری مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران با دانشگاه درسدن آلمان

طی بازدید نماینده و رئیس مرکز رسانه‌های دانشگاه درسدن آلمان، آقای دکتر توماس کوهلر از مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران، به منظور تقویت همکاری های علمی ، پژوهشی و استفاده بهینه از توانایی های دو طرف در جهت همکاری مشترک و توسعه خدمات بین الملل و تبادل تجارب در حوزه یادگیری و آموزش الکترونیکی و بهره مندی از امکانات پژوهشی و ارائه خدمات مرتبط با نوع فعالیت های طرفین به ویژه پشتیبانی و طراحی رشته تحصیلی یادگیری الکترونیکی، تفاهم نامه همکاری بین مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران و مرکز رسانه دانشگاه درسدن آلمان در تاریخ 4 اسفند 97 منعقد شد.