آشنايي با آموزش مجازي - دانشكده مديريت دانشگاه تهران

دانشكده مديريت- دانشگاه تهران

-


 براي اطلاع از نحوه ثبت نام در دوره مجازي (ويژه شاغلين) بر روي لبنك زير كليك كنيد

      

اطلاعات دانشجوياني كه ثبت نام آنها تكميل شود تا روز سه شنبه 22 مهرماه وارد سايت آموزشهاي الكترونيكي (مجازي) خواهد گرديد و دانشجويان بايستي با مراجعه به آدرس ذيل وارد سيستم آموزش مجازي شوند:

http://utec.ut.ac.ir

راهنمايي و آموزش نحوه ورود به سيستم مجازي

 

1- نمونه اي از فضاي كلاس مجازي

2- پاسخ به برخي سؤالات متداول درباره آموزش مجازي