پرسش های متداول آموزشی درباره دوره مجازي

 1- پاسخ به سؤالات متداول در خصوص آموزشهاي مجازي

2- آشايي با ساختار آموزش مجازي دانشكده مديريت و وظايف اين حوزه

3- آشنايي با فهرست رشته‌هاي دوره كارشناسي ارشد مجازي دانشكده مديريت (و فهرست منابع درسي اين رشته‌ها)

 

4- پاسخ به سؤالات خاص ورودي‌هاي سال 1394                                                                                    

 

 

دانشجویانی که متقاضی میهمان شدن در یکی از دانشکده های ذیل هستند می توانند از لیست ذیل به فهرست درسهای ارائه شده در آن دانشکده دسترسی داشته باشند و در صورتی که درس مورد نظرشان ارائه شده باشد با کسب موافقت از اداره آموزش مبدأ و مقصد نسبت به ثبت نام درس مورد نظر اقدام نمایند

فهرست درسهای ترم دوم سال تحصیلی 1394

          1- فهرست درسهای دانشکده مدیریت

          2- فهرست درسهای دانشکده کارآفرینی

          3- فهرست درسهای پردیس فارابی