اخبار واطلاعیه های عمومی

دانشجویان دوره های الکترونیکی که در مرحله ثبت درخواست فارغ التحصیلی قرار دارند جهت انجام امور فارغ التحصیلی و تسویه حساب موارد زیر را در نظر داشته باشند: 1- برای انجام امور فارغ التحصیلی ابتدا...

چهارشنبه، ۱ آبان ۱۳۹۸
2 بازدید