اخبار و اطلاعیه های عمومی

دانشجوی گرامی ، پرسشنامه حاضر به جهت انجام پایان نامه کارشناسی ارشد اینجانب محمد حسن امانی با موضوع " بررسی تاثیر عوامل موثر بر مزیت ادراک شده سیستم آموزش الکترونیک دانشگاه تهران...

دوشنبه، ۱ خرداد ۱۳۹۶
322 بازدید