اخبار و اطلاعیه های عمومی

مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران به دعوت سازمان ملی استاندارد کشور عضو کمیته تدوین استانداردهای یاددهی و یادگیری الکترونیکی شد.

یک‌شنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۷
463 بازدید
یک‌شنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۷
606 بازدید