شبکه اجتماعی شعاع با ابلاغ هیات رئیسه دانشگاه رسما به عنوان بستر کانال رسمی دانشگاه تهران آغاز به کار کرد...

 شبکه اجتماعی شعاع با ابلاغ هیات رئیسه دانشگاه رسما به عنوان بستر کانال رسمی دانشگاه تهران آغاز به کار کرد.

سایت رسمی دانشگاه، ضمن اعلام این خبر مشروح مصاحبه آقای دکتر سید امید فاطمی، رییس مرکز یاددهی و یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران را در همین زمینه به همراه لینک ورود به سامانه منتشر کرد.

http://ut.ac.ir/fa/news/6056/%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%AF

 


آخرین خبرها

عضویت مرکز در کمیته تدوین استانداردهای یادگیری و یاددهی سازمان ملی استاندارد ایران

عضویت مرکز در کمیته تدوین استانداردهای یادگیری و یاددهی سازمان ملی استاندارد ایران

اطلاع رسانی احتمال وجود اختلال در دسترسی به شبکه دانشگاه

اطلاع رسانی احتمال وجود اختلال در دسترسی به شبکه دانشگاه

آغاز به کار شبکه اجتماعی شعاع

آغاز به کار شبکه اجتماعی شعاع

همکاری مرکز یادگیری الکترونیکی با نمایندگی ولی فقیه در امور حج

همکاری مرکز یادگیری الکترونیکی با نمایندگی ولی فقیه در امور حج