اخبار و اطلاعیه های عمومی

مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران به دعوت سازمان ملی استاندارد کشور عضو کمیته تدوین استانداردهای یاددهی و یادگیری الکترونیکی شد.

یک‌شنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۷
504 بازدید
یک‌شنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۷
697 بازدید