دانشجوی گرامی ، پرسشنامه حاضر به جهت انجام پایان نامه کارشناسی ارشد اینجانب محمد حسن امانی با موضوع " بررسی تاثیر عوامل موثر بر مزیت ادراک شده سیستم آموزش الکترونیک دانشگاه تهران...

دانشجوی گرامی ، پرسشنامه حاضر به جهت انجام پایان نامه کارشناسی ارشد اینجانب محمد حسن امانی با موضوع " بررسی تاثیر عوامل موثر بر مزیت ادراک شده سیستم آموزش الکترونیک دانشگاه تهران با در نظر گرفتن نقش میانجی متغیرکیفیت خدمات ارائه شده " طراحی گردیده است. دقت نظر شما در پاسخگویی به سوالات، ما را در رسیدن به نتایج علمی و واقعی یاری خواهد کرد.
پیشاپیش از پاسخ گویی دقیق و صادقانه شما سپاس گذاری می نمایم.

پرسشنامه

 


آخرین خبرها

اطلاعیه مهم : ارزشیابی اساتید

اطلاعیه مهم : ارزشیابی اساتید

برنامه امتحانی نیمسال اول تحصیلی 1395-1394 - مدیریت در سوانح طبیعی

برنامه امتحانی نیمسال اول تحصیلی 1395-1394 - مدیریت در سوانح طبیعی

برنامه امتحانی نیمسال اول تحصیلی 1395-1394 - برنامه‌ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست

برنامه امتحانی نیمسال اول تحصیلی 1395-1394 - برنامه‌ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست

ارزشیابی الکترونیکی اعضای محترم هیات علمی

ارزشیابی الکترونیکی اعضای محترم هیات علمی