در دسترس نبودن سامانه های مرکز آموزش های الکترونیکی از 15 الی 31 تیر ماه

بدین وسیله به اطلاع می رساند به دلیل ارتقاء نرم افزاری و سخت افزاری زیرساخت و سامانه های مرکز، سامانه های مرکز آموزش های الکترونیکی

از تاریخ 15 لغایت 31 تیرماه خارج از سرویس و یا ناپایدار خواهد بود.

 


آخرین خبرها

اطلاعیه مهم : ارزشیابی اساتید

اطلاعیه مهم : ارزشیابی اساتید

برنامه امتحانی نیمسال اول تحصیلی 1395-1394 - مدیریت در سوانح طبیعی

برنامه امتحانی نیمسال اول تحصیلی 1395-1394 - مدیریت در سوانح طبیعی

برنامه امتحانی نیمسال اول تحصیلی 1395-1394 - برنامه‌ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست

برنامه امتحانی نیمسال اول تحصیلی 1395-1394 - برنامه‌ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست

ارزشیابی الکترونیکی اعضای محترم هیات علمی

ارزشیابی الکترونیکی اعضای محترم هیات علمی