برنامه امتحانی نیمسال اول تحصیلی 1395-1394 - برنامه‌ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست (مجازی) تاریخ امتحان درس فناوری اطلاعات توسط دکتر نصرآبادی تغییر کرده است و زمان برگزاری آن به صورت شفاهی در جلسه کلاس 17/9 اعلام شده است.   شماره کلاس 7 سالن امتحانات تاریخ ساعت 1394/10/12 8:00-10:00     10:00-12:00   روشها و تکنیک های مدیریت محیط زیست - مجازی 93 (برنامه ریزی - کریمی) 13:00-15:00     1394/10/13 8:00-10:00     10:00-12:00   تجزیه و تحلیل سیستم ها - مجازی 94 (برنامه ریزی - ملک محمدی) 13:00-15:00     1394/10/15 8:00-10:00     10:00-12:00     13:00-15:00   مبانی سنجش از دور و GIS - مجازی 94 (برنامه ریزی - جعفری و کریمی) 1394/10/16 8:00-10:00   کاربرد GIS در برنامه ریزی و مدیریت - مجازی 93 (برنامه ریزی - جعفری و کریمی) 10:00-12:00     13:00-15:00     1394/10/19 8:00-10:00     10:00-12:00   مبانی برنامه ریزی منظر - مجازی 93 (برنامه ریزی - فریادی) 13:00-15:00     1394/10/21 8:00-10:00     10:00-12:00     13:00-15:00   شناخت و کنترل آلودگی های محیط زیست- مجازی 94 (برنامه ریزی - نصرآبادی) 1394/10/23 8:00-10:00     10:00-12:00   برنامه ریزی و مدیریت پارکها و جنگلها - مجازی 93 (برنامه ریزی - امیری) 13:00-15:00     1394/10/27 8:00-10:00     10:00-12:00     13:00-15:00   روشها و تکنیکهای برنامه ریزی و مدیریت- مجازی 94 (برنامه ریزی - صالحی و زبردست) 1394/10/28 8:00-10:00     10:00-12:00   مدیریت محیط زیست - مجازی 93 (برنامه ریزی - زبردست) 13:00-15:00       8:00-10:00   ارزیابی توان محیط زیست  - مجازی 94 (برنامه ریزی- یاوری و زبردست)       13:00-15:00      

 

برنامه امتحانی نیمسال اول تحصیلی 1395-1394 - برنامه‌ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست (مجازی)

تاریخ امتحان درس فناوری اطلاعات توسط دکتر نصرآبادی تغییر کرده است و زمان برگزاری آن به صورت شفاهی در جلسه کلاس 17/9 اعلام شده است.

 

شماره کلاس 7 سالن امتحانات
تاریخ ساعت
1394/10/12 8:00-10:00    
10:00-12:00   روشها و تکنیک های مدیریت محیط زیست - مجازی 93 (برنامه ریزی - کریمی)
13:00-15:00    
1394/10/13 8:00-10:00    
10:00-12:00   تجزیه و تحلیل سیستم ها - مجازی 94 (برنامه ریزی - ملک محمدی)
13:00-15:00    
1394/10/15 8:00-10:00    
10:00-12:00    
13:00-15:00   مبانی سنجش از دور و GIS - مجازی 94 (برنامه ریزی - جعفری و کریمی)
1394/10/16 8:00-10:00   کاربرد GIS در برنامه ریزی و مدیریت - مجازی 93 (برنامه ریزی - جعفری و کریمی)
10:00-12:00    
13:00-15:00    
1394/10/19 8:00-10:00    
10:00-12:00   مبانی برنامه ریزی منظر - مجازی 93 (برنامه ریزی - فریادی)
13:00-15:00    
1394/10/21 8:00-10:00    
10:00-12:00    
13:00-15:00   شناخت و کنترل آلودگی های محیط زیست- مجازی 94 (برنامه ریزی - نصرآبادی)
1394/10/23 8:00-10:00    
10:00-12:00   برنامه ریزی و مدیریت پارکها و جنگلها - مجازی 93 (برنامه ریزی - امیری)
13:00-15:00    
1394/10/27 8:00-10:00    
10:00-12:00    
13:00-15:00   روشها و تکنیکهای برنامه ریزی و مدیریت- مجازی 94 (برنامه ریزی - صالحی و زبردست)
1394/10/28 8:00-10:00    
10:00-12:00   مدیریت محیط زیست - مجازی 93 (برنامه ریزی - زبردست)
13:00-15:00    
  8:00-10:00   ارزیابی توان محیط زیست  - مجازی 94 (برنامه ریزی- یاوری و زبردست)
     
13:00-15:00    

 


آخرین خبرها

اطلاعیه مهم : ارزشیابی اساتید

اطلاعیه مهم : ارزشیابی اساتید

برنامه امتحانی نیمسال اول تحصیلی 1395-1394 - مدیریت در سوانح طبیعی

برنامه امتحانی نیمسال اول تحصیلی 1395-1394 - مدیریت در سوانح طبیعی

برنامه امتحانی نیمسال اول تحصیلی 1395-1394 - برنامه‌ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست

برنامه امتحانی نیمسال اول تحصیلی 1395-1394 - برنامه‌ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست

ارزشیابی الکترونیکی اعضای محترم هیات علمی

ارزشیابی الکترونیکی اعضای محترم هیات علمی