به استحضار می رساند زمان تعیین شده برای ارزشیابی الکترونیکی اعضای محترم هیات علمی در نیمسال اول تحصیلی 95-94 از روز شنبه مورخ 14/09/94 لغایت روز چهارشنبه مورخ 25/09/94 خواهد بود...

 به استحضار می رساند زمان تعیین شده برای ارزشیابی الکترونیکی اعضای محترم هیات علمی در نیمسال اول تحصیلی 95-94 از روز شنبه مورخ 14/09/94 لغایت روز چهارشنبه مورخ 25/09/94 خواهد بود.

لازم به ذکر است در صورت عدم انجام ارزشیابی ، امکان انتخاب واحد و همچنین رویت نمرات به هیچوجه برای دانشجویان وجود نخواهد داشت .


آخرین خبرها

اطلاعیه مهم : ارزشیابی اساتید

اطلاعیه مهم : ارزشیابی اساتید

برنامه امتحانی نیمسال اول تحصیلی 1395-1394 - مدیریت در سوانح طبیعی

برنامه امتحانی نیمسال اول تحصیلی 1395-1394 - مدیریت در سوانح طبیعی

برنامه امتحانی نیمسال اول تحصیلی 1395-1394 - برنامه‌ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست

برنامه امتحانی نیمسال اول تحصیلی 1395-1394 - برنامه‌ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست

ارزشیابی الکترونیکی اعضای محترم هیات علمی

ارزشیابی الکترونیکی اعضای محترم هیات علمی