اخبار و اطلاعیه های عمومی محیط زیست

با سلام:  همانطور که اطلاع دارید طرح ارزیابی درونی مرکز به‎ منظور آگاهی از نقاط قوت،ضعف،فرصت ها و عوامل بازدارنده از طریق قضاوت درباره وضعیت موجود کیفیت عوامل تشکیل دهنده مرکز در حال انجام...

جمعه، ۱۰ دی ۱۳۹۵
546 بازدید