اخبار و اطلاعیه ها

اطلاعیه بازه زمانی ( ارزشیابی اساتید ، حذف اضطراری و امتحانات پایان ترم )‎

اطلاعیه بازه زمانی ( ارزشیابی اساتید ، حذف اضطراری و امتحانات پایان ترم )‎


به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند بازه زمانی ارزشیابی اساتید ، حذف اضطراری و امتحانات پایان ترم به شرح ذیل می باشد:

- ارزشیابی اساتید از تاریخ   24/3/99 لغایت 31/3/99
- حذف اضطراری از تاریخ 18/3/99 لغایت 20/3/99
- امتحانات پایان ترم از تاریخ 7/4/99 لغایت 18/4/99
 
به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند بازه زمانی ارزشیابی اساتید ، حذف اضطراری و امتحانات پایان ترم ب
ه شرح ذیل می باشد:
- ارزشیابی اساتید از تاریخ   24/3/99 لغایت 31/3/99
- حذف اضطراری از تاریخ 18/3/99 لغایت 20/3/99
- امتحانات پایان ترم از تاریخ 7/4/99 لغایت 18/4/99

آخرین خبرها

اطلاعیه حذف و اضافه نیمسال دوم 99

اطلاعیه حذف و اضافه نیمسال دوم 99

زمان شروع کلاس ها و بازه ی زمانی حذف و اضافه نیمسال دوم تحصیلی سال 99

زمان شروع کلاس ها و بازه ی زمانی حذف و اضافه نیمسال دوم تحصیلی سال 99

انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399 دوره های الکترونیکی و جدول دروس

انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399 دوره های الکترونیکی و جدول دروس

اطلاعیه درس تئوری های کارآفرینی آقای دکتر اکبری

اطلاعیه درس تئوری های کارآفرینی آقای دکتر اکبری

نمایش 1 - 4 از 789 نتیجه
آیتم در هر صفحه 4
از 198