اخبار و اطلاعیه های عمومی

کتابخانه دانشکده کارآفرینی به منظور پیشبرد اهداف آموزشی و پژوهشی اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی معرفی پایگاه‌های اطاعاتی، استراتژی جستجو و مرور نظام مند با تکیه بر SCOPUS روز چهارشنبه مورخ...

یک‌شنبه، ۲ خرداد ۱۴۰۰
76 بازدید
شنبه، ۹ اسفند ۱۳۹۹
92 بازدید
دوشنبه، ۱۷ آذر ۱۳۹۹
129 بازدید