اخبار و اطلاعیه ها

تغییر زمان اطلاعیه ارزشیابی اساتید

تغییر زمان اطلاعیه ارزشیابی اساتید


به اطلاع دانشجویان می رساند به دلیل شرایط موجود و به حد نصاب نرسیدن کلاس های درسی بازه ارزشیابی اساتید به زمان دیگری موکول شد و زمان انجام آن متعاقبا اعلام می گردد.


آخرین خبرها

نحوه ی برگزاری امتحانات نیمسال دوم تحصیلی 99-98

نحوه ی برگزاری امتحانات نیمسال دوم تحصیلی 99-98

تغییر زمان برگزاری امتحان درس طراحی و تدوین دکتر کاظمی

تغییر زمان برگزاری امتحان درس طراحی و تدوین دکتر کاظمی

اطلاعیه ی برگزاری امتحانات نیمسال دوم تحصیلی 1398-1399

اطلاعیه ی برگزاری امتحانات نیمسال دوم تحصیلی 1398-1399

اطلاعیه امتحان درس الگوهای دکتر مبارکی

اطلاعیه امتحان درس الگوهای دکتر مبارکی

نمایش 1 - 4 از 774 نتیجه
آیتم در هر صفحه 4
از 194