اخبار و اطلاعیه ها

اطلاعیه بازه زمانی ( ارزشیابی اساتید ، حذف اضطراری و امتحانات پایان ترم )‎

اطلاعیه بازه زمانی ( ارزشیابی اساتید ، حذف اضطراری و امتحانات پایان ترم )‎


به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند بازه زمانی ارزشیابی اساتید ، حذف اضطراری و امتحانات پایان ترم به شرح ذیل می باشد:

- ارزشیابی اساتید از تاریخ   24/3/99 لغایت 31/3/99
- حذف اضطراری از تاریخ 18/3/99 لغایت 20/3/99
- امتحانات پایان ترم از تاریخ 7/4/99 لغایت 18/4/99
 
به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند بازه زمانی ارزشیابی اساتید ، حذف اضطراری و امتحانات پایان ترم ب
ه شرح ذیل می باشد:
- ارزشیابی اساتید از تاریخ   24/3/99 لغایت 31/3/99
- حذف اضطراری از تاریخ 18/3/99 لغایت 20/3/99
- امتحانات پایان ترم از تاریخ 7/4/99 لغایت 18/4/99

آخرین خبرها

اطلاعیه انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 00-99

اطلاعیه انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 00-99

بازه حذف اضطراری ویژه دانشجویان ارشد و دکتری ورودی 99

بازه حذف اضطراری ویژه دانشجویان ارشد و دکتری ورودی 99

تمدید بازه ارزشیابی اساتید در نیمسال اول تحصیلی 99

تمدید بازه ارزشیابی اساتید در نیمسال اول تحصیلی 99

اطلاعیه حذف اضطراری ویژه دانشجویان ورودی 98

اطلاعیه حذف اضطراری ویژه دانشجویان ورودی 98

نمایش 1 - 4 از 784 نتیجه
آیتم در هر صفحه 4
از 196