راهنمای دوره های ترکیبی راهنمای دوره های ترکیبی

اساتيد محترم لطفا توجه نماييد به منظور ثبت دانشجويان در احراز هويت مركز، ضروري است پس از ثبت درس هاي خود در سامانه آموزش الكترونيكي،  كد درس را  از طريق ايميل زير اعلام نماييد.

 

راهنماي استاد

راهنماي دانشجو

راهنمای ثبت دروس نیمسال تحصیلی 1-97-96

راهنمای تعریف آزمون

 

  ارسال مشکلات از طریق ایمیل :

utec_blended@ut.ac.ir