راهنماهای مورد نیاز استاد (اساتید محترم می توانند با ورود به اتاق تعامل اساتید تلفیقی در سامانه یادگیری الکترونیکی سوالات خود را مطرح نمایند.)

- راهنمای ورود و کاربری سامانه

- راهنمای ثبت دروس

- راهنمای تعریف آزمون

- راهنمای ثبت کاربر در درس

- راهنمای ادغام دروس

راهنماهای مورد نیاز دانشجو

- راهنمای ورود و کاربری  سامانه

- معرفی برخی امکانات سامانه

- نحوه ارسال تمرین

- پرسش و پاسخ درسی

- آزمون آنلاین

- تنظیمات کلاس آنلاین

- رفع مشکلات کلاس