نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فراخوان

فراخوان


 

مرکز یادگیری الکترونیکی در نظر دارد در راﺳﺘﺎی اصلاح آیین نامه آموزشی کارشناسی ارشد دوره های یادگیری الکترونیکی و هم چنین ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی روشﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ در تدریس دوره های حضوری، با تولید محتوای الکترونیکی دروس، در ارتقاء کیفیت آموزش گام های موثری بردارد.

اساتید محترمی که برای تولید محتوای الکترونیکی دروس اعلام امادگی می کنند، ضروری است ابتدا طرح درس خود را ارسال نمایند. لازم به ذکر است پس از بررسی طرح درس ارسالی، مرکز در تولید محتوای الکترونیکی 40درس در دوره های الکترونیکی و 20 درس در دوره های حضوری بر اساس زمان ارسال، کیفیت طرح درس، پر مخاطب بودن دروس و  درس های مشترک در چند رشته/گرایش، همکاری خواهد نمود.

بدیهی است محتوا ها باید منطبق با استانداردهای  مرکز شامل طرح درس، منابع درس، فعالیتهای درسی و نحوه ارزیابی تولید طراحی شوند. راهنمای طراحی درس در آدرس زیر موجود می باشد.

https://net.ut.ac.ir/course/view.php?id=80

اساتید می توانند با استفاده از حساب کاربری احراز هویت دانشگاه و وارد نمودن کلید ثبت نامinteraction    از سامانه فوق استفاده نمایند. همچنین در صورت نیاز استاد به آموزش های  بیشتر می تواند با ثبت نام در دوره تکمیلی موجود در لینک زیر به این موارد نیز دسترسی داشته باشد.

http://mooc.ut.ac.ir/mod/page/view.php?id=3984