نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تقدیر از اساتید تولیدکننده محتوای الکترونیکی دانشکده کارآفرینی

تقدیر از اساتید تولیدکننده محتوای الکترونیکی دانشکده کارآفرینی


با تلاش دانشکده کارآفرینی و همکاری مرکز یادگیری الکترونیکی، تولید محتوای الکترونیکی 4 درس دوره های یادگیری الکترونیکی در تابستان 97 انجام شد.

به پاس قدردانی از زحمات ارزنده اساتید دانشکده کارآفرینی، روز سه شنبه مورخ 1 آبان ماه در جلسه ای به این مناسبت در دفتر معاون محترم آموزشی دانشگاه از اساتید تقدیر بعمل آمد.

این جلسه با حضور آقای دکتر سیدحسین حسینی معاون آموزشی دانشگاه، آقای دکتر سیدامید فاطمی رییس مرکز یادگیری الکترونیکی، آقای دکتر محمدرضا زالی رییس دانشکده کارآفرینی، آقای دکتر سیدرضا حجازی معاون آموزشی دانشکده کارآفرینی و اساتید دانشکده کارآفرینی(آقای دکتر حسین صادقی، آقای دکتر محمد عزیزی، آقای دکتر رضا محمدکاظمی، خانم دکتر زهرا آراستی)، خانم پریسا نقی خانی مدیر واحد دوره های رسمی مرکز یادگیری الکترونیکی و خانم زهرا صفاری کارشناس مسئول دانشکده کارآفرینی برگزار شد.

در این جلسه معاون محترم آموزشی دانشگاه ضمن تشکر از تلاش مرکز، اشاره نمودند که تغییر روال در ابتدای کار ممکن است مشکلاتی را به همراه داشته باشد که قطعا نیاز به فرهنگ سازی دارد . ایشان همچنین بیان نمودند این محتواها  گنجینه اطلاعات و ذخایر ماندگار دانشگاه محسوب می شوند