نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کارگاه توجیهی تولید محتوای الکترونیکی

برگزاری کارگاه توجیهی تولید محتوای الکترونیکی


مرکز در راﺳﺘﺎی ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی روشﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ در تدریس و  ارتقاء کیفیت امر یاددهی و یادگیری، اقدام به همکاری با پردیس/دانشکده های دانشگاه در تولید محتواهای الکترونیکی دوره های حضوری و الکترونیکی نموده است.

از این رو اولین جلسه کارگاه توجیهی تولید محتوا با حضور برخی از اساتید پردیس/دانشکده های دانشگاه تهران روز دوشنبه مورخ 15 مردادماه در محل مرکز برگزار شد.

در این جلسه آقای دکتر سیدامید فاطمی رییس مرکز، ضمن تشریح اقدامات مرکز در جهت ارتقاء کیفیت( از جمله بازنگری شیوه نامه آموزشی دوره های رسمی الکترونیکی، تنظیم دستورالعمل ها و شیوه نامه ها، نحوه تدریس در دوره های الکترونیکی) به توضیح روند کار برای تولید محتوا پرداختند.