-

:رفع مشکل صدای میکروفن به حالت روبوت

در صورتی که در محیط کلاس زنده صدا بسیار ناواضح بود و به اصطلاح به حالت روبوت پخش می شد  تیک گزینه use enhanced audio را بردارید.

 

meeting....................>preferences.......................>microphone.................>use enhanced audio