راهنمای کارشناسان در نیمسال دوم 1399

کلیه مراحل انجام یاددهی و یادگیری الکترونیکی (چه همزمان و چه غیر همزمان) به صورت یکپارچه و از طریق سامانه مدیریت یادگیری دانشگاه (ایلرن) انجام می شود. این کار در سه مرحله به صورت زیر قابل انجام است:

گام های ورود به سامانه یادگیری الکترونیکی و کلاس زنده:

  1. وارد نمودن آدرس سامانه یادگیری الکترونیکی ) elearn.ut.ac.irویدیوی نحوه ورود به سامانه)
  2. وارد نمودن نام کاربری و کلمه عبور احراز دانشگاه و ورود به سامانه
  3. ورود به درس از قسمت میزکار
  4. کلیک بر روی لینک کلاس   

 

نحوه ارائه درخواست برای ایجاد دسترسی کارشناس به دروس مورد پشتیبانی در سامانه ایلرن:

کارشناسان محترم, ایجاد دسترسی به درس های تعریف شده در سامانه یادگیری الکترونیکی دانشکده مورد پشتیبانی و اخذ گزارش های لازم، مستلزم ارسال معرفی نامه رسمی از سوی معاونت آموزشی دانشکده/پردیس به کارتابل ریاست این مرکز، جناب آقای دکتر فاطمی است . در معرفی نامه مذکور اعلام نام و نام خانوادگی کارشناس(ان)، شماره پرسنلی، پست الکترونیکی دانشگاه تهران و شماره تماس جهت اطلاع رسانی به استادان و دانشجویان الزامی است .ضروری است کارشناس مربوطه قبلا در سامانه elearn.ut.ac.ir  با استفاده از شناسه یکتای دانشگاه تهران وارد شده باشد .

 

ورود کارشناسان واحدهای دانشگاه در درس تستی

کارمندان و کارشناسان واحدهای دانشگاه به منظور آشنایی با سامانه یادگیری الکترونیکی و انجام تست های لازم می توانند وارد درس تستی به آدرس https://elearn4.ut.ac.ir/course/view.php?id=60081 شوند.

 

ورود کارشناسان به اتاق تعامل (محیط بحث تبادل نظر با کارشناس مسئول مرکز یادگیری الکترونیکی و دیگر کارشناسان پردیس/دانشکده ها)

 اتاق تعامل کارشناسان به آدرس https://elearn4.ut.ac.ir/course/view.php?id=50636  وارد شوید

کارشناس محترم به منظور کمک به استادان، دانشجویان و همچنین راهنمایی آنان برای رفع مشکلات مطروحه از سوی آنان می توانید به فایل های آموزشی و نکات ذکر شده که در صفحات راهنما برای انان قید شده است مراجعه نمایید.

در این نیمسال تحصیلی  کارشناسان می توانند دروس استاد را ادغام کنند و همچنین کاربر به عنوان دستیار، دانشجوی مهمان، دانشجو و استاد  را در درس اضافه کنند که این موارد در راهنمای زیر به طور کامل توضیح داده شده است.

دریافت راهنمای کار با سامانه ایلرن و کلاس زنده (https://utec.ut.ac.ir/web/academics/reference/teachers)

 

 

روش‌های بهره‌مندی از پشتیبانی

لطفا برای تسریع در کار خود پیش از تماس با بخش پشتیبانی به بخش مشکلات رایج مراجعه نمایید.

 1. تماس با شماره پشتیبانی: 02188957620

  2. طرح سؤال، مشکل یا درخواست در اتاق تعامل کارشناسان دانشگاه

پیشنهاد می‌کنیم پیش از طرح پرسش/اشکال خود، پرسش‌/اشکال‌های قبلی را مطالعه کنید شاید پرسش/مشکل شما پیش‌تر پاسخ‌داده/حل شده باشد.

 

 

شیوه‌های اطلاع‌رسانی مرکز یادگیری الکترونیکی

پرتال مرکز یادگیری الکترونیکی (https://utec.ut.ac.ir)

سامانۀ یادگیری الکترونیکی (https://elearn.ut.ac.ir)