پیام ریاست محترم دانشگاه خطاب به خانوادۀ دانشگاه تهران

باسمه تعالی

استادان و دانشجویان گرامی

با توجه به تعطیلی کلاس‌های حضوری دانشگاه‌ها، مرکز یادگیری الکترونیکی با توجه به اهمیت ویژۀ امر آموزش و صدالبته با توجه به نقش بی‌بدیل دانشگاه تهران در این میان، برای افزایش بهره‌وری اوقات شریف استادان و دانشجویان گرامی دانشگاه تهران، تمهیدات ویژه‌ای برای برگزاری همۀ کلاس‌های دانشگاه به صورت الکترونیکی فراهم آورده است. همچنین برای تسهیل کار با سامانۀ یادگیری الکترونیکی و بهره‌مندی از این امکانات، راهنماهایی ویدئویی، دربردارندۀ توضیحات کامل در خصوص نصب نرم‌افزارهای لازم، چگونگی ورود به سیستم یادگیری الکترونیکی، برگزاری و شرکت در کلاس آنلاین هم‌زمان و نیز استفاده از ویدئوی ضبط‌شدۀ کلاس‌ها فراهم آمده است. امیدواریم این تمهیدات گامی هر چند کوچک در پیشبرد اهداف والای دانشگاه تهران و تلاشی در راه پیوستگی امر مهم آموزش به شمار آید.

اقدامات صورت گرفته برای اجرای یادگیری الکترونیکی

 

 

راهنماها

                           

 

 

                                                                  

 

   

 

  

                                                                                                                                              

پرسش و پاسخ های متداول