شرایط و ضوابط پذیرش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بر اساس بخشنامه دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری به شماره 40622 مورخ 1393/03/11، پذیرش دانشجو از سال 94- 93 به بعد توسط سازمان سنجش آموزش کشور و به صورت متمرکز برای کلیه دانشگاه های متقاضی صورت خواهد گرفت. لذا متقاضیان ورود به  دوره های تحصیلی مجازی دانشگاه تهران می توانند، مطابق اطلاعیه های مندرج در سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org  و سایت مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه تهران به نشانی utec.ut.ac.ir اقدام به ثبت نام نمایند .

 فهرست رشته های تحصیلی مجازی (کارشناسی ارشد) دانشگاه تهران 

آیین نامه آموزشی دوره های تحصیلی مجازی دانشگاه تهران 

پرسش و پاسخ های متداول ویژه متقاضیان تحصیل در دوره های مجازی دانشگاه تهران