نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تشکیل کمیته تدوین مقررات دوره های یادگیری الکترونیکی

تشکیل کمیته تدوین مقررات دوره های یادگیری الکترونیکی


 به منظور بررسی چالش های آموزش مجازی، مورخ 11 اسفندماه از ساعت 13 الی 16 جلسه ای با حضور  رییس و معاونان مرکز ، رییس / معاون دانشکده های مجازی در محل مرکز برگزار گردید.در این جلسه ضمن بیان دیدگاه ها و نظرات آموزنده آقای دکتر فاطمی در خصوص آموزش های الکترونیکی و معرفی خدمات مرکز توسط معاونان به بیان چالش های آموزش مجازی در دانشگاه و نظرات حضار در خصوص بهبود کیفیت برگزاری این دوره ها پرداخته شد و در انتهای جلسه مقرر گردید کمیته تدوین مقررات دوره های مجازی در مرکز راه اندازی شود.

این کمیته در تاریخ 20 اردیبهشت ماه 96 در محل مرکز با حضور رییس و یا نماینده تام الاختیار دانشکده/ پردیس، رییس مرکز آموزش های الکترونیکی، معاون دوره های رسمی مجازی مرکز، معاون طرح و برنامه مرکز تشکیل و شروع به فعالیت نمود.