آخرین اخبار

دریافت لوح تقدیر نخستین جایزه ملی یادگیری الکترونیکی ایران

دریافت لوح تقدیر نخستین جایزه ملی یادگیری الکترونیکی ایران

بازدید معاون محترم برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دانشگاه از مرکز یادگیری الکترونیکی

بازدید معاون محترم برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دانشگاه از مرکز یادگیری الکترونیکی

نمایش 21 - 22 از 22 نتیجه
آیتم در هر صفحه 4
از 6