آخرین اخبار

تقدیر از اساتید تولیدکننده محتوای الکترونیکی دانشکده کارآفرینی

تقدیر از اساتید تولیدکننده محتوای الکترونیکی دانشکده کارآفرینی

عضویت مرکز در کمیته تدوین استانداردهای یادگیری و یاددهی سازمان ملی استاندارد ایران

عضویت مرکز در کمیته تدوین استانداردهای یادگیری و یاددهی سازمان ملی استاندارد ایران

دریافت لوح تقدیر نخستین جایزه ملی یادگیری الکترونیکی ایران

دریافت لوح تقدیر نخستین جایزه ملی یادگیری الکترونیکی ایران

بازدید معاون محترم برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دانشگاه از مرکز یادگیری الکترونیکی

بازدید معاون محترم برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دانشگاه از مرکز یادگیری الکترونیکی

نمایش 17 - 20 از 20 نتیجه
آیتم در هر صفحه 4
از 5