آخرین اخبار

آغاز به کار شبکه اجتماعی شعاع

آغاز به کار شبکه اجتماعی شعاع

تقدیر از اساتید تولیدکننده محتوای الکترونیکی دانشکده کارآفرینی

تقدیر از اساتید تولیدکننده محتوای الکترونیکی دانشکده کارآفرینی

عضویت مرکز در کمیته تدوین استانداردهای یادگیری و یاددهی سازمان ملی استاندارد ایران

عضویت مرکز در کمیته تدوین استانداردهای یادگیری و یاددهی سازمان ملی استاندارد ایران

دریافت لوح تقدیر نخستین جایزه ملی یادگیری الکترونیکی ایران

دریافت لوح تقدیر نخستین جایزه ملی یادگیری الکترونیکی ایران

نمایش 17 - 20 از 21 نتیجه
آیتم در هر صفحه 4
از 6