آخرین اخبار

سامانه سپاری فرآیند درخواست ثبت اخبار و رویداد​ در بستر شیرپوینت مرکز فناوری دیجیتالی دانشگاه تهران

سامانه سپاری فرآیند درخواست ثبت اخبار و رویداد​ در بستر شیرپوینت مرکز فناوری دیجیتالی دانشگاه تهران

راهنما ها و دستورالعمل های نیمسال تحصیلی 3991

راهنما ها و دستورالعمل های نیمسال تحصیلی 3991

برگزاری سومین دوره توانمندسازی کارشناسان در اجرای روش های نوین یادگیری

برگزاری سومین دوره توانمندسازی کارشناسان در اجرای روش های نوین یادگیری

برگزاری دوره توانمندسازی کارشناسان جهت پشتیبانی اجرای روشهای نوین یادگیری

برگزاری دوره توانمندسازی کارشناسان جهت پشتیبانی اجرای روشهای نوین یادگیری

نمایش 9 - 12 از 31 نتیجه
آیتم در هر صفحه 4
از 8