آخرین اخبار

همکاری با مرکز مشاوره و مرکز آموزش های ضمن خدمت دانشگاه تهران

همکاری با مرکز مشاوره و مرکز آموزش های ضمن خدمت دانشگاه تهران

همکاری با موسسه آب دانشگاه تهران

همکاری با موسسه آب دانشگاه تهران

عقد تفاهم نامه همکاری با موسسه

عقد تفاهم نامه همکاری با موسسه " لغت نامه دهخدا و مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه"

تجلیل از اساتید برتر دوره های یادگیری الکترونیکی در ششمین جشنواره آموزش

تجلیل از اساتید برتر دوره های یادگیری الکترونیکی در ششمین جشنواره آموزش

نمایش 5 - 8 از 15 نتیجه
آیتم در هر صفحه 4
از 4