آخرین اخبار

برگزاری کارگاه مهارت های تدریس برخط ویژه مدرسین موسسه لغت نامه دهخدا

برگزاری کارگاه مهارت های تدریس برخط ویژه مدرسین موسسه لغت نامه دهخدا

مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران (برگزاری دوره مهارتی برنامه‌نویسی وب)

مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران (برگزاری دوره مهارتی برنامه‌نویسی وب)

وبینار بین المللی سیزدهمین نمایشگاه قرآن کریم

وبینار بین المللی سیزدهمین نمایشگاه قرآن کریم

همکاری با مرکز مشاوره و مرکز آموزش های ضمن خدمت دانشگاه تهران

همکاری با مرکز مشاوره و مرکز آموزش های ضمن خدمت دانشگاه تهران

نمایش 5 - 8 از 18 نتیجه
آیتم در هر صفحه 4
از 5