سامانه های مدیریت دانش هیات ویژه گزارش ملی سیلاب ها

سامانه های مدیریت دانش هیات ویژه گزارش ملی سیلاب ها


آقای دکتر نیلی احمدآبادی، رییس محترم دانشگاه تهران و رییس هیات ویژه گزارش ملی سیلاب ها، وجود اطلاعات گسترده در قالب مدیریت دانش را یکی از مهمترین دستاوردهای هیأت ویژه گزارش ملی سیلاب ها برشمردند.

مشروح این خبر در وب سایت دانشگاه تهران منعکس شده است.

https://ut.ac.ir/fa/news/8542/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%A3%D8%AA-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

 مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران مفتخر است که با راه اندازی، راهبری و پشتیبانی از دو سامانه مدیریت دانش و مستندات این هیات به نشانی forum.nfr.ut.ac.ir وkm.forum.ut.ac.ir نقش کوچکی در پیشبرد اهداف این هیات ایفا کرده است.

با توجه به برخورداری از زیرساخت های مناسب و نیز تجارت ارزشمند موجود، این مرکز آمادگی خود را جهت ارائه خدمات تخصصی در خصوص مدیریت دانش به دیگر مراکز و ستادهای دانشگاه اعلام می دارد.


آخرین اخبار

برگزاری دوره توانمندسازی کارشناسان جهت پشتیبانی اجرای روشهای نوین یادگیری

برگزاری دوره توانمندسازی کارشناسان جهت پشتیبانی اجرای روشهای نوین یادگیری

برگزاری دوره بین المللی آموزش زبان فارسی پردیس بین المللی کیش با همکاری مرکز

برگزاری دوره بین المللی آموزش زبان فارسی پردیس بین المللی کیش با همکاری مرکز

حضور مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران در کنفرانس بین المللی ICERI2019 کشور اسپانیا

حضور مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران در کنفرانس بین المللی ICERI2019 کشور اسپانیا

شروع نیمسال تحصیلی 1-99-98 و نحوه ورود دانشجویان ورودی سال 98

شروع نیمسال تحصیلی 1-99-98 و نحوه ورود دانشجویان ورودی سال 98

نمایش 1 - 4 از 20 نتیجه
آیتم در هر صفحه 4
از 5