« بازگشت

تماس با ما جستجو

تماس با ما جستجوتماس با مرکز یادگیری الکترونیکی

عنوان شماره تماس دورنگار آدرس
دبیرخانه مرکز یادگیری الکترونیکی 88981872
پشتیبانی سامانه احراز هویت مرکزی (مسایل ورود، اکانت غیر فعال و ...) 61112116 88981870 https://utits3.ut.ac.ir
مرکز یادگیری الکترونیکی 88981876-7 88981870
کاربران مهمان utecits3@ut.ac.ir

آخرین اخبار

آغاز نیمسال تحصیلی 3991 و ارائه دروس دانشگاه به صورت الکترونیکی

آغاز نیمسال تحصیلی 3991 و ارائه دروس دانشگاه به صورت الکترونیکی

برگزاری دوره توانمندسازی کارشناسان جهت پشتیبانی اجرای روشهای نوین یادگیری

برگزاری دوره توانمندسازی کارشناسان جهت پشتیبانی اجرای روشهای نوین یادگیری

برگزاری دوره بین المللی آموزش زبان فارسی پردیس بین المللی کیش با همکاری مرکز

برگزاری دوره بین المللی آموزش زبان فارسی پردیس بین المللی کیش با همکاری مرکز

حضور مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران در کنفرانس بین المللی ICERI2019 کشور اسپانیا

حضور مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران در کنفرانس بین المللی ICERI2019 کشور اسپانیا

نمایش 1 - 4 از 21 نتیجه
آیتم در هر صفحه 4
از 6