فعالیت ها و خدمات مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه تهران

از اقدامات صورت گرفته توسط مرکز آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه تهران طراحی، تدوین و تولید بیش از 150 محتوای الکترونیکی از دروس تخصصی، پایه و عمومی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دوره‌های کاربردی می‌باشد. این دروس با بهره‌گیری از دانش و تجربیات علمی – آموزشی اساتید مجرب دانشگاه تهران و به کارگیری استانداردهای تولید محتوا به صورت چندرسانه‌ای طراحی شده است.