اخبار

« بازگشت

برگزاري دوره مجازي" شناخت و پیشگیری از اعتیاد در محیط های دانشگاهی"

برگزاري دوره مجازي" شناخت و پیشگیری از اعتیاد در محیط های دانشگاهی"


دوره آموزش مجازی "شناخت و پیشگیری از اعتیاد در محیط های دانشگاهی" از تاریخ 2شهريور ماه 93 لغایت 23 شهريور ماه برگزار می گردد،این دوره به صورت کاملا خود آموز و مجازی (غیر حضوری) با ارائه محتواي آموزشي و امكان دريافت فايل هاي آموزشي برگزار خواهد شد.آزمون پایانی دوره در روز23 شهريورماه به صورت حضوری برگزار خواهد شد. گروه بندی و ساعت حضور همکاران جهت آزمون از طريق سمانه آموزش كاركنان اعلام خواهد شد.
جهت شرکت در دوره با ورود به سامانه آموزشی مرکز آموزش های الکترونیکی به آدرس
http://utec.ut.ac.ir/web/offering از قسمت ورود اعضاء، " ويژه كاركنان دانشگاه تهران"  نام کاریری و رمز عبور خود را به شرح زیر وارد نمایید .

نام کاربری : کد پرسنلی+
UT

رمزعبور : شماره پرسنلی
مثال:
نام کاربری :
UT23456

رمزعبور : 23456