اخبار

« بازگشت

برگزاري دوره کاربرد فن آوري هاي اطلاعاتي در پژوهش هاي علمي

مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه تهران با همکاری انجمن علمی مطالعات جهان برگزار می‌کند: کاربرد فن آوری‌های اطلاعاتی در پژوهش‌های علمی، جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک نمایید.