اخبار

« بازگشت

برگزاري دوره کاربرد فن آوري هاي اطلاعاتي در پژوهش هاي علمي

برگزاري دوره کاربرد فن آوري هاي اطلاعاتي در پژوهش هاي علمي


مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه تهران با همکاری انجمن علمی مطالعات جهان برگزار می‌کند: کاربرد فن آوری‌های اطلاعاتی در پژوهش‌های علمی، جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک نمایید.