اخبار

« بازگشت

برگزاري دوره مديريت اطلاعات علمي با استفاده از نرم افزار اندنوت16

برگزاري دوره مديريت اطلاعات علمي با استفاده از نرم افزار اندنوت16مرکز آموزشهای الکترونیکی دانشگاه تهران با همکاری انجمن علمی مطالعات جهان برگزار می‌کند: مدیریت اطلاعات علمی با استفاده از نرم‌افزار اندنوت 16، جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک نمایید.