اخبار

« بازگشت

برگزاري دوره آموزش الکترونيکي اصول و مبانی مدیریت بهره وري

برگزاري دوره آموزش الکترونيکي اصول و مبانی مدیریت بهره وري


 به اطلاع دانش پذيران دوره الکترونيکي اصول و مبانی مدیریت بهره وري مي رساند ، اين دوره از روز دوشنبه مورخ 27/03/92 آغاز خواهد شد. به منظور اطلاع از نحوه برگزاري دوره و جزئيات بيشتر به اين قسمت مراجعه نماييد.