اخبار

« بازگشت

تاسیس دوره های آموزش مجازی ضمن خدمت پرسنل دانشگاه تهران

تاسیس دوره های آموزش مجازی ضمن خدمت پرسنل دانشگاه تهران


 مرکز آموزش های الكترونیكی دانشگاه تهران با هدف افزایش بهره وری، انعطاف و تسهیل در آموزش اعضاء هیات علمی و پرسنل دانشگاه تهران، با همکاری اداره كل منابع انساني و امور رفاهي دانشگاه، آموزش الكترونیكی ویژه دوره های ضمن خدمت و ارتقاء پرسنل را در برنامه ی کاری خود قرار داده و از فروردین ماه سال جاری،این دوره از آموزش ها را با آموزش آیین نگارش و مکاتبات اداری و دوره واژه پردازی (Microsoft Word) را آغاز نمود .