اخبار

« بازگشت

تاسیس دوره های آموزش مجازی ضمن خدمت پرسنل دانشگاه تهران

 مرکز آموزش های الكترونیكی دانشگاه تهران با هدف افزایش بهره وری، انعطاف و تسهیل در آموزش اعضاء هیات علمی و پرسنل دانشگاه تهران، با همکاری اداره كل منابع انساني و امور رفاهي دانشگاه، آموزش الكترونیكی ویژه دوره های ضمن خدمت و ارتقاء پرسنل را در برنامه ی کاری خود قرار داده و از فروردین ماه سال جاری،این دوره از آموزش ها را با آموزش آیین نگارش و مکاتبات اداری و دوره واژه پردازی (Microsoft Word) را آغاز نمود .