اخبار

« بازگشت

آدرس جدید دسترسی به "سامانه یادگیری الکترونیکی"

آدرس جدید دسترسی به "سامانه یادگیری الکترونیکی"


 

کاربران گرامی به اطلاع می رساند با توجه به اینکه آدرس جدید "سامانه یادگیری الکترونیکی" دانشگاه تهران http://elearn.ut.ac.ir می باشد، از این پس می توانید از طریق این آدرس به دوره های الکترونیکی و اتاق های مجازی/تعاملی دسترسی داشته باشید.