اخبار

« بازگشت

آدرس جدید دسترسی به "سامانه یادگیری الکترونیکی"

 

کاربران گرامی به اطلاع می رساند با توجه به اینکه آدرس جدید "سامانه یادگیری الکترونیکی" دانشگاه تهران http://elearn.ut.ac.ir می باشد، از این پس می توانید از طریق این آدرس به دوره های الکترونیکی و اتاق های مجازی/تعاملی دسترسی داشته باشید.